Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ Cán bộ, Công chức, lực lượng vũ trang, người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại UBND xã phụ trách địa bàn các thôn trên địa bàn xã Kiên Mộc năm 2024
Số hiệu văn bản
09/QĐ-UBND
Ngày ban hành
15-01-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About