Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

I. Giới thiệu chung về: điều kiện tự nhiên, quy mô dân số, diện tích, di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, danh lam thắng cảnh....

1. Điều kiện tự nhiên

Xã Kiên Mộc là xã miền núi nằm ở phía Bắc của huyện Đình Lập cách trung tâm huyện hơn 20 km. Ranh giới xã được xác định:   

- Phía Bắc giáp với xã Bắc Xa, xã Bính Xá;

-  Phía Nam giáp với xã Châu Sơn, xã Cường Lợi;

- Phía Đông giáp với xã Bắc Xa, xã Hà Lâu (Tiên Yên);

- Phía Tây giáp với xã Bính Xá, xã Đình Lập.

Xã có diện tích tự nhiên là 15.776,08 ha. Trong đó 2/3 diện tích là đồi rừng, với độ cao trung bình từ 600 đến 800 mét thuận lợi cho trồng rừng và chăn nuôi. Rừng có vai trò quan trọng không những phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan mà còn là nơi cung cấp các sản phẩm hàng hóa gỗ, dược liệu quý … góp phần triển kinh tế – xã hội của xã.

2. Dân cư: 

Trải qua quá trình lịch sử, xã Kiên Mộc có nhiều sự đổi thay, dân cư ngày càng đông, tính đến đầu năm 2020 có 556 hộ; 2721 nhân khẩu, có 03 dân tộc chính: Tày, Nùng, Dao. Đầu năm 2020 xã Kiên Mộc có 11 thôn gồm có các thôn: Bản Phục, Bản Hang, Bản Pìa, Bản Chạo, Bản Lự, Bản Mục, Bản Có, Bản Tùm, Khe Bủng, Hin Đăm, Khe Luồng. Tất cả các thôn có Chi bộ Đảng lãnh đạo, Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Lịch sử hình thành

Xã Kiên Mộc là một đơn vị hành chính xã trên địa bàn huyện Đình Lập. Trong lịch sử thành lập, địa phận huyện Đình Lập (ngày nay) thuộc châu Yên Bác, phủ Trùng Khánh, nằm trông địa giới hành chính tỉnh Lạng Sơn. Dưới triều nguyễn, năm 1831 (tức năm Minh Mạng thứ 12) Châu Yên Bác được đổi thành huyện Yên Bác.

  1. Di tích lịch sử văn hóa:

Trên địa bàn xã có 01 di tích lịch sử là Đèo Khau Háy đã được UBND tỉnh cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa tại Quyết định số 1451/QĐ – UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn, hiện đang được khởi công và xây dựng, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2020.

 

  1. Hình ảnh đặc trưng của địa phương:

Nhà Văn hóa trung tâm xã Kiên Mộc

Trụ sở UBND xã Kiên Mộc