Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng xã Kiên Mộc
Số hiệu văn bản
10/QĐ-UBND
Ngày ban hành
15-01-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About