Skip to main content

Sơ kết 5 năm thực hiện công tác phòng không nhân dân

Sơ kết 5 năm thực hiện công tác phòng không nhân dân

LSO-Chiều 17/6/2020, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2015 – 2020) thực hiện Nghị định số 74/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về Phòng không Nhân dân (PKND).


Toàn cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác phòng không nhân dân

Theo báo cáo, qua 5 năm thực hiện Nghị định số 74 của Chính phủ về PKND, Ban Chỉ đạo công tác PKND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo công tác PKND trên địa bàn 8/8 xã, phường; tổ chức 40 lớp giáo dục, học tập về công tác PKND với hơn 24.300 người tham gia. Cùng với đó, thành phố Lạng Sơn đã đầu tư gần 400 triệu đồng cho công tác huấn luyện, xây dựng, cải tạo sửa chữa các công trình phòng thủ, công sự, trận địa, đài quan sát; mở 18 lớp tập huấn, 42 lớp huấn luyện cho cán bộ, tổ chức nhiều đợt diễn tập, bắn đạn thật… Qua đó đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác PKND.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thông qua dự thảo báo cáo và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 với một số nội dung chủ yếu như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về PKND cho mọi tầng lớp nhân dân; củng cố, xây dựng nâng cao chất lượng của lực lượng PKND; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo PKND thành phố bảo đảm đầy đủ, đúng thành phần; nâng cao chất lượng công tác tập huấn, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra PKND …

Nhân dịp này, 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác PKND giai đoạn 2015-2020 đã được Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn tặng giấy khen.

 

 

About